Diarienummer: Fi2018/00132/KO

Svenska Tidningsutgivareföreningen/TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och har följande synpunkter.

TU välkomnar den kartläggning som utredningen gjort. TU delar utredningens slutsats om att det saknas anledning till särregleringar inom marknadsrättens område.

TU stöder det upplägg som hittills funnits i Sverige där Marknadsföringslagen är en så kallad ramlag som innehåller generella regler om reklam. För att specificera regler inom vissa speciella områden kompletteras marknadsföringslagen med speciallagstiftning , t ex Lotterilagen, Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om namn och bild i reklam.

Hela remissvaret finns att hämta här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.