TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av rubricerat betänkande.

Sammanfattning

TU avstyrker utredningens förslag beträffande uttrycket ”deltagande” eftersom det riskerar att även omfatta publicistisk och journalistisk verksamhet. Här måste ett tydligt klargörande uttalas.

Hela remissvaret finns att hämta här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.