I yttrandet konstaterar Tidningsutgivarna att den föreslagna lagregleringen innebär en risk för att anonymiteten hos meddelare till massmedierna kan röjas och avstyrker därför förslaget.

pdfLäs yttrandet här