I yttrandet konstaterar Tidningsutgivarna att den föreslagna lagregleringen innebär en risk för att anonymiteten hos meddelare till massmedierna kan röjas och avstyrker därför förslaget.

pdfLäs yttrandet här

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.