TU har svarat på remiss om en ny modell för den nationella försörjningsberedskapen och i korthet anfört följande.

TU anser som utredningen att staten bör bära det huvudsakliga ansvaret för den nationella försörjningsberedskapen och att staten då också har ansvaret för att detta finansieras.

TU håller med om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska ansvara för den nationella samordningen av försörjningsberedskapen och enligt principen om ”En väg in” bli kontaktpunkten dit företag kan vända sig för att få information med mera.

TU konstaterar att oavsett indelning med ansvariga myndigheter för olika sektorer är det svårt att hitta en perfekt lösning men föreslår att man tittar på Finland och föreslår att man vid arbetet med försörjningsanalyser bryter ut medier på samma sätt som Finland har gjort och lägger detta område under till exempel Mediemyndigheten.

TU framhåller vidare att kriget i Ukraina med all tydlighet har visat på vikten av att inte minst lokal nyhetsrapportering av fria oberoende medier måste fortsätta i syfte att motverka desinformation, påverkansoperationer och ge medborgarna tillgång till oberoende och tillförlitlig information även under fullt krig. Detta måste beaktas i den framtida försörjningsberedskapen.

Läs remissen i sin helhet här >>

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.