TU har yttrat sig över delbetänkandet (SOU 2016:27) ”Som ett brev på posten”.

TU välkomnar i ett yttrande Postlagsutredningens förslag om att ta bort kravet på övernattsbefordran av post och ersätta det med ett krav på distribution inom två dagar. Det möjliggör en kostnads- och miljöbesparande samdistribution med tidningar. TU framhåller dock att övernattsdistributionen av tidningar fortsatt måste säkerställas.

Läs hela yttrandet här:

SOU 2016-27 Postlagsutredningen

 

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.