TU – Medier i Sverige har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag.

TU tillstyrker Kommissionens förslag och utgår från att de snarast omsätts i den svenska mervärdesskattelagstiftningen i enlighet med de synpunkter som lämnas i det följande.

Läs hela yttrandet här: Fi2016-04593-S22016_58 Digitalmomsen

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.