TU har yttrat sig över ”Näthatsutredningen” (SOU 2016:7 )”Integritet och straffskydd”. TU välkomnar utredningens förslag på det straffrättsliga området, men ifrågasätter de verkningar förslagen kan få på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. TU ifrågasätter också att förslag som lämnas av en ensam utredare – och inte en parlamentarisk kommitté – ska kunna få genomslag i de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga grundlagarna.

Läs yttrandet här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.