TU säger i ett remissyttrande nej till Dataskyddsutredningens förslag om absolut sekretess för vissa folkbokföringsuppgifter. TU avstyrker även ett förslag om att meddelarfrihet inte ska gälla för sådana uppgifter.

Läs hela remissyttrandet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.