Public service-verksamheten inte är en verksamhet vilken som helst och public service-företagen inte vilka företag som helst. Detta får betydelse för utformningen av och gränserna för public service-uppdraget, för förhållandet till både staten och till kommersiella aktörer, för public service självständighet och för den konstitutionella ställningen. I så gott som varje hänseende är public service ställning speciell och kräver särskilda överväganden. Läs vad TU svarat på betänkandet ”Nya villkor för public service”.

pdfLäs hela yttrandet över betänkandet (SOU 2012:59) ”Nya villkor för public service” här.

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.