Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från mediestöd, moms och distribution, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovs- och marknadsföringsrätt.

 

Remissvar avsende premiepensioner och meddelarfrihet

TU begränsar sitt yttrande till förslaget om att meddelarfrihet inte ska gälla för uppgifter i AP-fondernas investeringsverksamhet med mera. TU avstyrker förslaget i ”Förvalsalternativet inom premiepensionen” om att avskaffa meddelarfriheten för uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden i AP-fondernas investeringsverksamhet.

läs mer

Remissvar gällande stärkt spelarskydd

TU anser att förslagen i promemorian motverkar spellicensreformen, den s k kanaliseringen och mediernas ansvarstagande för spelannonseringen samt bidrar till att försvaga mediernas annonsintäkter. TU avstyrker därför promemorians förslag.

läs mer

Remissvar gällande en ny riksbankslag

TU förordar en mildare sekretess i förslaget om betalningar och transaktioner med finansiella instrument och att meddelarfrihet ska gälla. TU avstyrker förslaget om att det ska vara hemligt vem som ansöker om att bli riksbankschef.

läs mer

Opinion

Ewa Thorslund, vd
08-692 46 30, 073-034 70 75
ewa.thorslund@tu.se

Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig
08-692 46 08, 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest