TU:s styrelse har lämnat sitt yttrande över Yttrandefrihetskommitténs tre förslag till alternativa massmediegrundlagar. I yttrandet avfärdar TU bestämt den s k Verksamhetsmodellen och den s k Ändamålsmodellen. TU uttalar visst stöd för den s k Ansvarsmodellen, men poängterar samtidigt att detta inte innebär något ställningstagande i förhållande till nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga reglering.

pdfLäs hela yttrandet här