TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av promemorian ”Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19” (Fi2020/01934/OU) och får lämna följande synpunkter.

Sammanfattning

TU anser att förslagen i promemorian motverkar spellicensreformen, den så kallad kanaliseringen och mediernas ansvarstagande för spelannonseringen samt bidrar till att försvaga mediernas annonsintäkter. TU avstyrker därför promemorians förslag.

Promemorians förslag

I promemorian lämnas förslag om en tillfällig förordning med vissa åtgärder som innebär restriktioner för spelande i syfte att stärka skyddet för spelarna och motverka problemspelande. Det föreslås bland annat skärpta regler om insättnings- och förlustgränser, inloggningstider och begränsning av bonuserbjudanden.

Förslagets effekter för spellicenssystemet och för marknadsföringen av licensierade spel

En helt avgörande förutsättning för en fungerande reform av det svenska spelsystemet var – och är – att den leder till en hög så kallad kanalisering av spel till att omfattas av det svenska systemet, det vill säga spel som erbjuds av licensierade spelföretag. Regeringens uttalade mål var här 90 procent.

TU representerar dagspress och svenska medieföretag och vi har sett det som våra medlemmars roll i detta att endast publicera annonser från licensierade spelföretag. TU har också tagit fram etiska rekommendationer för spelmarknadsföring för att stärka skyddet för spelare.

Ju mer restriktioner som åläggs spelföretagen, desto större är dock risken att kanaliseringen minskar. En nyligen publicerad rapport från Copenhagen Economics – ”The Degree of Channelization on the Swedish online gambling market” – visar på en total kanaliseringsgrad på 81-85 procent och, i fråga om online-casino-spel, på 72-78 procent.

Det innebär, i det sistnämnda fallet, alltså att var fjärde spelkrona redan nu läcker ur systemet till olicensierade företag. På motsvarande sätt försvinner också investeringarna i spelannonsering på den svenska annonsmarknaden. Annonseringen och spelandet flyttar alltså från en licensierad och kontrollerad marknad till olicensierade aktörer och okontrollerade annonsplattformar, framför allt nätjättar som Facebook och Google.

En sådan utveckling skulle förstärkas om en redan ansatt kanaliseringseffekt försvagas med ytterligare restriktioner. Och till detta kommer den negativa effekt som följer av en minskad annonsering genom färre licensierade aktörer.

Spelpolitik och mediepolitik måste här hänga ihop. Regering och riksdag har den senaste tiden – såväl innan som efter utbrottet av covid-19 – aviserat och genomfört flera viktiga mediepolitiska insatser för att stärka dagstidningarnas och andra mediers ekonomiska förutsättningar. Att då samtidigt genomföra åtgärder som riskerar att försvaga annonsintäkterna till de medier som tar ansvar för kanalisering, annonsering och spelarskydd framstår som kontraproduktivt.

Mot den bakgrunden avstyrker TU förslagen i promemorian.

Stockholm 2020-05-08

TU – Medier i Sverige

Jan Fager                                                Per Hultengård

Tf vd                                                        Jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.