TU har tagit del av betänkandet ”Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare” (SOU 2024:15)

TU framhåller i sitt svar vikten av att fortsatt säkerställa – och inte förhindra – distributionen av tidningar runt om i landet. Bland annat lyfts att det vore direkt kontraproduktivt att underminera samhällsinsatsen genom ett regelverk om arbetskraftsinvandring som riskerar att omöjliggöra intentionerna bakom distributionsstödet. TU tillstyrker förslaget att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att vissa yrkeskategorier ska kunna undantas från lönekravet och uppmanar regeringen undanta distribution av dagstidningar från de nya reglerna.

Remissvaret i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.