Läkemedelsverket har i dag fått TU:s återkoppling på sitt reviderade förslag om föreskrifter om distanshandel vid öppenhetsapotek (HSLF-FS 2024:XX).

I sitt tidigare förslag ville Läkemedelsverket införa id-kontroll vid leverans av läkemedel, något som TU och många andra vänt sig emot då det skulle innebära en kraftig försämring för många konsumenter, särskilt på landsbygden.

I det reviderade förslaget konstaterar Läkemedelsverket att handel med läkemedel även fortsatt torde kunna ske genom brevlådeleverans. Det är ett besked TU välkomnar då detta inte bara bibehåller tillgängligheten av läkemedel för landsbygdsbor utan också bidrar till att det finns möjligheter till fortsatt distribution av dagstidningar även i glesbygd.

Läs remissvaret i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.