Tidningsutgivarna har yttrat sig över PTS förslag till föreskrifter och allmänna råd om postutdelning inom den ”samhällsomfattande posttjänsten” (=PostNord) och som handlar om placering av post- och brevlådor, avstånd mellan postlådor och bostad med mera.

Förslagen berör i första hand PostNord och postmottagarna, men tidnings- och distributionsföretagen berörs indirekt. I Tidningsutgivarnas yttrande understryker vi därför vikten av att PostNord är skyldiga att samråda med andra postoperatörer och distributionsbolag vid omplacering av postlådor samt att ägandet av ”postanordningarna” ska kvarstå hos postmottagarna.

Läs yttrandet i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.