Tidningsutgivarna har i dag skickat ett in remissvar över betänkandet ”Posttjänst för hela slanten” (SOU 2023:4), där vi tillstyrker förslaget om att tidningar och tidskrifter ska ingå i den samhällsomfattande posttjänsten – även om vi betraktar förslaget som varandes mest av symbolisk karaktär.

Sammanfattning:
• TU tillstyrker förslaget om att tidningar och tidskrifter ska ingå i den samhällsomfattande posttjänsten, om än att förslaget mest är av symbolisk karaktär.
• TU avstyrker förslaget om tre dagars befordringstid i brevnätet och förordar att regeringen omgående låter utreda en lösning med en upphandling för att säkerställa varjedagsutdelning på det sätt som skett i Norge.
• TU avstyrker förslagen om en ändrad brevdefinition och om statsstöd till PostNord.

Läs remissvaret i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.