Tidningsutgivarna har yttrat sig över en remiss om EU-kommissionens förslag till industriutsläppsportalsförordning och reviderat industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och KOM (2022) 156, (M2022/00853).

Förslaget från EU om industriutsläppsportalsförordning syftar till att harmonisera rapporteringskraven om industriutsläpp för ett antal EU-rättsakter på miljöområdet och innebär bland annat förbättrad insyn i, och överblick över, utsläppen inom EU – förslag som TU tillstyrker och samtidigt tar tillfället i akt att poängtera vikten av att regeringen i det fortsatta arbetet med rättsakterna verkar för en ökad offentlighet.

Läs yttrandet i sin helhet här >>

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.