En statlig utredning har föreslagit att det skall införas en skyldighet för framför allt alla medieföretag att till Kungliga Biblioteket leverera ”publicerade elektroniska dokument”.
I praktiken innebär det att alla de filer som finns på en webbsida skall levereras – och det ska de göra var för sig. De ska därtill förses med information om vilket logiskt format det levererade dokumentet har, var och när det tillgängliggjorts, vilket samband det har med andra dokument som levereras – t ex ett antal filer som tillsammans utgjort en artikel – samt koder och liknande som kan krävas för att ta del av innehållet.

TU kritiserar och avstyrker förslaget bestämt och framhåller att det är tekniskt komplicerat, praktiskt ogenomförbart och framför allt ekonomiskt oförsvarbart.

pdfLäs hela yttrandet här

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.