TU avstyrker i remissyttranden två förslag om hemlighållande av offentliganställdas identitet och om sekretess i finansiell sektor.

I remissyttrandena uttrycker TU förståelse för behovet av skydd för offentliganställda och i finanssektorn, men att detta inte främjas av ökad slutenhet.

Du kan läsa det första remissyttrandet: ”Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier” (SOU 2024:01) här >>

Och det andra remissyttrandet: Promemorian ”Digital motståndskraft för finanssektorn” finns att läsa här >>

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.