I en utredning om folkbokföring, samordnings- och identitetsnummer (SOU 2021:57) föreslås flera nya sekretessregler med stark sekretess och att meddelarfrihet i ett fall inte ska gälla.

TU avstyrker utformningen av sekretessförslagen och förordar att meddelarfrihet fortsatt ska gälla.

Hela yttrandet finns att läsa här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.