En statlig utredning föreslår skärpt sekretess för uppgifter om enskilda på flera områden inom skolan. TU:s generella inställning är att offentlighet bör vara huvudregeln och att avvägningen mot den enskildes rätt till personlig integritet måste ske med omsorg. Det är viktigt att öppenheten säkerställs, såväl för att garantera det allmännas insyn som för den enskildes bästa och rättssäkerhet. Enligt TU är utredningens förslag på skärpning av sekretessen alltför långtgående och bör därför inte genomföras.

pdfLäs hela remissvaret här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.