TU riktar skarp kritik mot en statlig utredning som haft att utreda behovet av stärkt integritet i allmänna mål om verkställighet. TU konstaterar att offentlighetsprincipen och insynsintresset ö h t inte övervägts utan enbart kreditupplysningsföretagens intressen – och att det då inte är särskilt förvånande att utredningen utmynnar i ökad sekretess som stänger insynsintresset.

Enligt TU:s mening kan utredningens förslag inte läggas till grund för fortsatt lagstiftning utan måste göras om så att också insynsintresset ges en minst lika stor betydelse.

pdfHela remissyttrandet här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.