TU har yttrat sig över Nils Funckes utredning om ett framtida medieetiskt system. TU ställer sig positivt till huvudförslaget, men lämnar vissa kritiska synpunkter kring dess utformning och utförande.

pdfLäs hela yttrandet här