TU avstyrker i ett remissyttrande förslaget till en lag om anonyma vittnen i brottmål, och anser att nackdelarna och riskerna, principiellt och från rättssäkerhetssynpunkt, med förslaget är för stora. TU avstyrker även ett förslag till en sekretessbestämmelse och att domstolarna ska hålla ett hemligt diarium för ansökningar om anonyma vittnen.

Läs remissyttrandet i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.