TU har yttrat sig över en utredning (SOU 2022:12) om ”Startlån till förstagångsköpare av bostad”.

TU har inga synpunkter om startlånen i sig, men avstyrker förslaget om en ny sekretessbestämmelse för uppgifter om startlån till förstagångsköpare av bostad med undantag för uppgifter om nedskrivning eller avskrivning av lån på grund av sjukdom. Om förslaget ändå genomförs förordar TU att sekretessbestämmelsen utformas med ett rakt skaderekvisit, d v s med en presumtion för offentlighet.

Remissyttrandet i sin helhet finns här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.