TU har yttrat sig över den statliga utredningen om förstärkt meddelarskydd för privat anställda i offentligt finansierad verksamhet. I utredningen föreslås att meddelarskyddet ska stärkas för dessa grupper, men att det ska begränsas till verksamhetsområdena vård, skola och omsorg.

TU tillstyrker förslaget, men föreslår att det inte bara ska begränsas till vård, skola och omsorg utan gälla i all offentligt finansierad verksamhet som bedrivs i privat regi.

pdfYttrandet kan läsas här.

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.