TU har yttrat sig över Grundlagskommitténs utredning ”Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende” (SOU 2023:12). TU tillstyrker förslagen om att det ska krävas kvalificerad majoritet och om en s k kvorumregel i riksdagen vid beslut om grundlagsändringar.

Läs yttrandet i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.