TU har yttrat sig över ett förslag till ny dataskyddsförordning som kommit från Europeiska Kommissionen. En EU-förordning är, till skillnad från direktiv, direktverkande i medlemsstaterna. Förordningen är dessutom mer långtgående vad gäller den enskildes rätt till integritet och information än det nu gällande dataskyddsdirektivet – som ligger till grund för personuppgiftslagen.
TU framhåller att regeringen måste verka för att behålla undantagen för journalistisk verksamhet och offentlighetsprincip oförändrade samt att begränsningarna i fråga om direktmarknadsföring är för betungande och måste lättas upp.

pdfLäs hela remissvaret här