TU har yttrat sig över ett förslag till ny dataskyddsförordning som kommit från Europeiska Kommissionen. En EU-förordning är, till skillnad från direktiv, direktverkande i medlemsstaterna. Förordningen är dessutom mer långtgående vad gäller den enskildes rätt till integritet och information än det nu gällande dataskyddsdirektivet – som ligger till grund för personuppgiftslagen.
TU framhåller att regeringen måste verka för att behålla undantagen för journalistisk verksamhet och offentlighetsprincip oförändrade samt att begränsningarna i fråga om direktmarknadsföring är för betungande och måste lättas upp.

pdfLäs hela remissvaret här

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.