TU har lämnat sitt remissyttrande över regeringens förslag om nya driftsstödsregler för anpassa regelverket till EU-rätten, (Ds 2009:68) ”Driftsstödet till dagspressen”. Det mediepolitiska lanskapet är i dag ett helt annat än vad det var när driftsstödet en gång infördes. Är syftet med den statliga presspolitiken då alltjämt detsamma? TU menar att svaret på den frågan kräver en sammanhållen mediepolitisk strategi och hållning och en sådan diskussion handlar givetvis inte bara om presstödet.

pdfLäs hela yttrandet här

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.