TU har lämnat ett remissyttrande över Skolinformationsutredningens delbetänkande ”Informationsförsörjning på skolområdet” (SOU 2023:21).

TU tillstyrker att Skolverket tar över informationsinsamlingen från Statistiska Centralbyrån, men förordar en mildare sekretessbestämmelse än vad utredningen föreslår samt tillstyrker förslagen om undantag från sekretess.

Läs yttrandet i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.