Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter (MSB 2022-072009)

Tidningsutgivarna har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag till föreskrifter.

Enligt remissmissivet från MSB är syftet med föreskrifterna att ange vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av den kommande lagen om anmälan och granskning av utländska direktinvesteringar.

Den bakomliggande propositionen till lagen (prop. 2022/23:156, s 46 ff) – som träder i kraft den 1 december 2023 – anger uttryckligen att investeringar i svenska medieföretag inte ska omfattas av den kommande lagen och MSB har inte lämnat några förslag på föreskrifter avseende medieföretag. TU avstår därför från att lämna synpunkter på föreskrifterna i sig men poängterar i sitt remissyttrande vikten av att frågan om utländska investeringar i svenska medieföretag fortsätter att beredas. Detta är viktigt då journalistik och redaktionell verksamhet är – vilket MSB i andra sammanhang också konstaterat – samhällsviktig verksamhet.

Läs hela yttrandet här >>

 

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.