TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagstidnings- och medie företag. TU har tagit del av miljödepartementets mejl i rubricerad fråga den 4 maj 2020 och vill lämna följande synpunkter.

TU har med tillfredsställelse tagit del av regeringens tydliga besked den 23 april 2020 om att en lösning ska tas fram som innebär att det inte är tidningsbranschen som ska finansiera insamlingen av returpapper och att ett borttagande av producentansvaret är den enda lösningen som uppfyller detta.

TU välkomnar beskedet som innebär en viktig insats för att bidra till att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för tidningsföretagen och dess medarbetare att upprätthålla en mångfald av kvalitetsjournalistik i hela landet – inte bara under den pågående covid-19-krisen utan också långsiktigt.

TU noterar också regeringens tydliga konstaterande om att utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, ansvar också för insamling och behandling av returpapper.

Även om TU, i konsekvens med regeringens besked, inte tillhör de ”berörda parter” som adresserats i miljödepartementets mail, vill TU understryka att övergångsperiodens längd bör hållas så kort som möjligt, förslagvis sex månader, och med ett tydligt slutdatum. TU utgår vidare från att tidningsbranschen inte heller under denna tid kommer att belastas av kostnader för insamlingen av returpapper.

TU och dess medlemsföretag står självfallet till förfogande, nu och under övergångsperioden, för att göra denna så smidig som möjligt.

Stockholm den 14 maj 2020

TU – Medier i Sverige

Jan Fager, tf vd

Per Hultengård, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.