Slutbetänkande: En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2023:39)

Fi2023/02280

TU har yttrat sig över slutbetänkandet ”En inre marknad för digitala tjänster” (implementeringen av DSA).

TU anför att det är problematiskt att det saknas en närmare analys av förhållandet mellan grundlag och förordningen, att gränsdragningen mellan situationer då BBS-lagen respektive reglerna i förordningen ska tillämpas, är oklar samt att det tydligt ska anges att inspektion eller motsvarande på en nyhetsredaktion inte ska kunna förekomma.

Läs yttrandet i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.