Tidningsutgivarna har yttrat sig över betänkandet ”Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” (SOU 2022:44).

Vi ser positivt på förslaget om nationell strategi för att främja hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher. I vårt svar framhåller vi bland annat vad utredningen skriver om att för att uppnå målet om en hållbar utveckling av det svenska medielandskapet, så är det inte tillräckligt med åtgärder för att möta medborgar- och demokratiperspektiv – utan det krävs också åtgärder för att utveckla oberoende och konkurrenskraftiga medieföretag.

Läs svaret i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.