Personer och företag som granskas väljer allt oftare juridiken som vapen för att genom så kallade munkavleprocesser hämnas eller tysta journalisterna. EU-kommissionen har därför tagit fram ett förslag till direktiv som ska stävja detta fenomen. Men i ett sent skede tycks den svenska regeringen i sin roll som ordförandeland nu driva på för en omarbetning och utspädning av denna mycket angelägna reform, vilket kraftigt skulle avvika från den ståndpunkt Sverige gett uttryck för tidigare och som alltjämt officiellt gäller.

Tillsammans med Journalistförbundet, Reportrar utan gränser och Civil Rights Defenders har vi idag därför skickat en skrivelse till ledamöterna i Riksdagens Justitieutskott där vi uppmärksammar dem på ordförandeskapets glidning och uppmanar Justitieutskottet att tydligt klargöra den svenska ståndpunkten.

Skrivelsen i sin helhet här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.