”Det vi pratar om är formerna för distribution”, skriver Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert i en slutreplik till Föreningen Oberoende Public Service. Hela replikskiftet går att läsa på Dagens Media.

Jag vidhåller att Tidningsutgivarna (TU) och Föreningen Oberoende Public Service (OPS) i grunden vill samma sak: att Sverige i framtiden har en fungerande mediemarknad där public service utgör en viktig komponent i den samlade mediemångfalden. Därför är det olyckligt att OPS verkar tro att vi ”kämpar för att få politiker att fatta beslut om innehållet i medier”. Det stämmer självklart inte. Politiken ska absolut inte ha inflytande över innehållet i medier. Det vi pratar om är formerna för distribution.

Det mesta går som bekant att visa med statistik. OPS skriver att SVT minskat mängden text och ”har betydligt mindre text på nätet än public service-företagen i samtliga andra nordiska länder, BBC med flera”. Men faktum kvarstår att över 30 % av nyhetsinnehållet på svt.se fortfarande är enbart text och att 80 % har texten som bärande element. Frågan är inte heller ett problem isolerat till Sverige – tvärtom pågår debatten runt om i Europa om hur den statliga finansieringen av public service-bolags textbaserade onlinejournalistik bryter mot EU:s regler för statsstöd. Senast i raden har EU-kommissionen fått ta emot en anmälan från Tyskland gällande detta.

Vi är vidare eniga om att en utredning om public service bör utgå ifrån ”vad medborgarna och samhället behöver av public service”, men utredningen behöver samtidigt se till helheten. Om ett oreglerat public service resulterar i att mediemångfalden minskar så gagnar det varken medborgarna, samhället eller public service-företagen – eftersom inte heller de tjänar något på om antalet vita fläckar blir fler.

Är då minskad mediemångfald en faktisk risk? Faktum är att det saknas vetenskapliga belägg för både TU:s och OPS:s argument, vilket också Dagens Media uppmärksammat tidigare. Detta är i sig inte konstigt eftersom det är svårt, för att inte säga omöjligt, att genomföra forskning på en marknad som förändras så fort, och fortfarande vara relevant. Vi kan alla vara ense om att mediekonsumtionen- och marknaden kommer att fortsätta förändras under de kommande tio åren. Även om mycket är okänt så pekar allt på att journalistiken i allt större utsträckning kommer att behöva finansieras med digitala läsarintäkter.

Johan Taubert
VD Tidningsutgivarna

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.