Som många säkert har noterat, så har det nya stöd för utdelning av tidningar de dagar PostNord inte längre delar ut post inte fungerat. För år 2021 anslogs 40 miljoner kronor i statsbudgeten, men när ansökningstiden gick ut hade endast ansökningar för c:a 500.000 kronor (1/80 av anslaget) inkommit till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).

Det finns flera skäl till detta fiasko, men den främsta orsaken är att just PostNord likställt tidningar med ”paket” för att tillämpa varjedagsutdelning, vilket inneburit så dryga prishöjningar att distribution med PostNord oftast inte är ett alternativ.

Tanken med detta stöd var gott, men har alltså inte kunnat realiseras. Tidningsutgivarna har i en skrivelse därför uppmärksammat såväl Kultur- som Näringsdepartementet på problemet och uppmanat regeringen att överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att syftet med stödet ska kunna säkerställas – inte motverkas.

Läs skrivelsen i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.