Tidningspapper

Så länge det finns en efterfrågan så kommer tidningar att tryckas på papper. Fortfarande är papperstidningen oundgänglig för många, såväl läsare som annonsörer. För TU är det därför angeläget att tidningsbranschen kan få tillgång till papper till ekonomiskt rimliga villkor – och därmed kunna garantera tillgången till fri och obunden press.

 

Papperspriser

Höga energipriser och nedlagd pappersproduktion har lett till brist – och kraftiga prishöjningar – på så kallat grafiskt papper för tidningstryck. Detta kan hota människors tillgång till dagliga tidningar.

läs mer

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest