Regeringen har i dag meddelat att tidningarnas så kallade producentansvar för returpapper kommer att avskaffas. Därmed kommer den nya returpappersförordningens krav och bördor på tidningarna inte heller att genomföras.

läs mer