Tryck- och yttrandefrihet

En av demokratins grundpelare är tryck- och yttrandefriheten som är reglerad i den svenska grundlagen. Några hörnstenar i lagstiftningen är offentlighetsprincipen, meddelarskyddet, förbudet mot censur, den ansvarige utgivarens unika ställning och den speciella tryckfrihetsprocessen. Tryck- och yttrandefrihet är en av TU:s viktigaste uppgifter. Läs mer om det längre ner på sidan.

 

Tryckfrihet på riktigt

 

År 1766 stiftade Sveriges riksdag den mest liberala tryckfrihetsförordning världen dittills sett. Förordningen avskaffade förhandscensuren och öppnade för samhällelig debatt och kritik av makthavarna.

Vi uppmärksammade 250-årsjubileet på flera sätt, bl a anordnade vi tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm utställningen ”Ordets akt – tryckfriheten 250 år”.

 

 

 

 

 

Foto Matilda Rahm

TU producerade också en tidning om hur tryckfriheten fungerar i verkligheten. I tidningen återpublicerade 53 publicister från TU:s medlemsföretag artiklar och reportage som granskat den politiska och ekonomiska makten och har gjort att fusk avslöjats, maktmissbruk och korruption inom näringsliv och politik uppdagats samt att dolda agendor förts fram i ljuset. Utan vår tryckfrihet hade artiklarna inte varit möjliga.

 

”Ibland måste man ta ställning” som en chefredaktör uttryckte det.

Här under finns skärmversionen av tidningen.

Opinion

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

 

Pin It on Pinterest