Ståndpunkt

Ståndpunkt

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 0703-92 34 44
jan.fager@tu.se

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
jan.fager@tu.se
08-692 46 06, 0703-92 34 44

Tryck- och yttrandefrihet

En av TU:s viktigaste uppgifter är att försvara en av demokratins grundpelare – tryck- och yttrandefriheten – som är reglerad i den svenska grundlagen.

Det är lag på att vi ska ha tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige. Här har yttrandefriheten och särskilt tryckfriheten starkare traditioner och bättre stöd i lagstiftningen än i de flesta länder. Stödet är förankrat i grundlag; i Regeringsformen och i Tryckfrihetsförordningen (TF), samt i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det betyder att massmedier och medborgare har stor frihet att framföra vilka åsikter de vill. Tryckfrihetsförordningen fyllde 250 år under 2016 – läs mer om det här >>

Några hörnstenar i lagstiftningen är offentlighetsprincipen, meddelarskyddet, förbudet mot censur, den ansvarige utgivarens unika ställning och den speciella tryckfrihetsprocessen.

TU-protester gav resultat!

Yttrandefrihetskommitténs förslag om det nya brottet "privatlivskränkning" har röstats ner, efter kraftig kritik från bland andra Tidningsutgivarna. Den statliga yttrandefrihetskommittén har bl a i uppdrag att se över om skyddet för enskildas integritet behöver...

läs mer

TU-protester gav resultat!

Yttrandefrihetskommitténs förslag om det nya brottet "privatlivskränkning" har röstats ner, efter kraftig kritik från bland andra Tidningsutgivarna. Den statliga yttrandefrihetskommittén har bl a i uppdrag att se över om skyddet för enskildas integritet behöver...

läs mer

Pin It on Pinterest