Möjligheterna att uttrycka sig fritt i Sverige får inte inskränkas. Antidemokratiska krafter som vill påverka svensk lagstiftning måste i stället motverkas med ökad öppenhet, fler opinionsyttringar och mer journalistik, skriver Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert tillsammans med de övriga styrelseledamöterna i publicistorganisationen Utgivarna, i en debattartikel i DN Kultur.

I veckan bjöd kulturminister Parisa Liljestrand och justitieminister Gunnar Strömmer in mediebranschen till ett möte för att ”lyssna på era frågor och föra ett framåtsyftande samtal om hur den svenska tryck- och yttrandefriheten ska värnas i ett läge när yttre och inre hot riktas mot Sverige och det öppna samhället”.

Publicistorganisation Utgivarna uppskattar möjligheten till dialog och har respekt för att avvägningar kring Sveriges säkerhet i den nu uppkomna situationen är svåra. Men signalerna oroar.

Vi uppmanar regering och riksdag att försvara den svenska tryck- och yttrandefriheten och avvisa varje krav och hot också om inskränkningar av mötes- och demonstrationsfriheten.

De grundlagsfästa rättigheterna tjänar Sverige väl. Antidemokratiska krafter i omvärlden som nu vill påverka svensk lagstiftning ska motverkas med ökad öppenhet, fler opinionsyttringar och mer journalistik.

Som representanter för svensk media oroas Utgivarna och medlemmarna TV4, Sveriges Television, Tidningsutgivarna, Sveriges Radio, UR och Sveriges Tidskrifter av den debatt som förs om att med hänvisning till det allvarliga säkerhetspolitiska läget minska möjligheterna till att fritt uttrycka sig i Sverige.

I regeringens inbjudan till mötet uttrycks:

”De grundlagar som skyddar tryck- och yttrandefriheten står starka och pressfriheten anses vara större i Sverige än i nästan alla andra länder i världen. Så har det varit, så är det nu och så ska det fortsätta att vara.”

Under mötet framförde Utgivarna att denna ambition bör höjas, från ”…större i Sverige än i nästan alla andra länder i världen” till ”störst i världen”. Någon annan målsättning är inte rimlig för den stat som först av alla 1766 införde tryckfrihet.

Men Sverige har i den internationella pressfrihetsorganisationen Reportrar utan gränsers globala pressfrihetsindex fallit från plats 3 till plats 4. En förklaring är utvärderingskriteriet om lagstiftning, där det konstateras att utlandsspionerilagen påverkar tryck- och yttrandefrihet i Sverige negativt.

Utlandsspionerilagen infördes trots kraftiga protester från bland andra Utgivarna och som skäl för denna inskränkning av pressfriheten angavs reaktioner från omvärlden. De krav på inskränkningar av mötes- och demonstrationsfriheten som kan bli konsekvensen av ett eventuellt förslag om ändring av ordningslagen i spåren av bland annat koranbränningar, motiveras också med reaktioner utomlands och dess möjliga konsekvenser för säkerhetsläget i Sverige.

Utgivarna vill med kraft avvisa sådana förslag och undvika att Sverige gör om misstaget med utlandsspionerilagen.

Sverige behöver ökad öppenhet, fler opinionsyttringar och mer journalistik.

Styrelsen för Utgivarna
Cilla Benkö, VD Sveriges Radio
Mathias Berg, VD TV4
Anna Careborg, f d VD och chefredaktör Svenska Dagbladet
Viveka Hansson, Programdirektör TV4
Anne Lagercrantz, Vice VD SVT
Thomas Mattsson, Senior rådgivare, Bonnier News
Kerstin Neld, VD Sveriges Tidskrifter
Kalle Sandhammar, VD UR
James Savage, Ordförande Sveriges Tidskrifter
Johan Taubert, VD Tidningsutgivarna
Jessica Wennberg, Chefredaktör Västerbottens-Kuriren
Hanna Stjärne, VD SVT

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.