Den 1 mars lade regeringen fram sin lagrådsremiss med förslag om ”Kränkande fotografering”. Förslaget innebär bl a att det blir brottsligt att fotografera i vissa situationer. TU har, då liksom tidigare, kritiserat förslaget eftersom det riskerar att begränsa också seriösa massmediers arbete. TU har därför skrivit till lagrådet inför dess behandling av ärendet. TU menar att förslaget är tveksamt från ett lagtekniskt perspektiv och att det på väsentliga punkter strider mot anskaffarfriheten i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

 Läs hela skrivelsen här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.