Lagrådet har nu lämnat sitt yttrande över regeringens förslag om att införa ett nytt brott om ”kränkande fotografering”, vilket skulle göra det straffbart att fotografera i vissa situationer. Lagrådet avstyrker förslaget med hänvisning till den grundlagsskyddade anskaffarfriheten. Enligt Lagrådet är förslaget ”såväl systematiskt som sakligt” tveksamt, eftersom det ”formellt sett är avsett att omfatta endast sättet att anskaffa uppgifter men i praktiken utformats så att uppgifternas innehåll kommer att vara avgörande”.
TU har i flera sammanhang kritiserat regeringens planer på en fotoförbudslag och framhöll i en skrivelse till Lagrådet för bara några dagar sedan att förslaget är oförenligt med anskaffarfriheten.
Lagrådet har nu alltså gjort samma bedömning. TU förutsätter att regeringen nu inte går vidare med förslaget.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.