Den 15 november arrangerade TU en debatt kring offentlighetsprincipen, med anledning av att en DN-undersökning visat på stora brister i myndigheters hantering av sina skyldigheter att lämna ut allmänna offentliga handlingar. Se debatten med Kristoffer Örstadius, reporter på DN, Hans-Gunnar Axberger, justitieombudsman, Magnus Graner, statssekreterare på justitiedepartementet samt Pär Trehörning från Journalistförbundet diskutera.
Bakgrund
Den svenska offentlighetsprincipen är något vi med rätta är stolta över och ofta lyfter fram – inte minst i internationella sammanhang. Redan 1766 års tryckfrihetsförordning reglerade tillgången till allmänna handlingar.

Hur står det egentligen till med offentlighetsprincipen i dag, år 2010? När DN undersökte och begärde ut allmänna handlingar hos 322 myndigheter var det endast hälften som fick knappt godkänt. 13 myndigheter valde att inte ens svara.

Är det dags att omvärdera vår offentlighetsprincip? Varför brister det så i myndigheternas rutiner att hantera utlämnandet av allmänna handlingar? Handlar det om brist på respekt? Hur ser Justitiedepartementet och JO på saken – och vad kan göras för att få offentlighetsprincipen att fungera?

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.