I snart tio år har branschorganisationen TU – Medier i Sverige undersökt riksdagspolitikernas inställning till tryck- och yttrandefrihet. Det har vi gjort genom attitydstudier via telefonintervjuer och det oberoende undersökningsföretaget Sifo.

Riksdagsledamöterna har fått ta ställning till ett antal påståenden som alla har det gemensamt att de innebär en begränsning av tryck- och yttrandefriheten. De har kunnat välja mellan svarsalternativen ”Mycket bra”, ”Ganska bra”, ”Ganska dåligt”, ”Mycket dåligt” och Tveksam, vet ej”. I redovisningen nedan har ”Mycket bra” och ”Ganska bra” slagits samman till ”Bra”.

Redovisning av undersökningarnas resultat

 

Fråga 1: Bör sexistisk reklam förbjudas i lag?

 • Bra (2007) 55% 55%
 • Bra (2008) 59% 59%
 • Bra (2010) 61% 61%
 • Bra (2015) 58% 58%

 

Fråga 2: Poliser skall inte få läcka till medierna om innehållet i förundersökningar.

 • Bra (2006) 89% 89%
 • Bra (2007) 59% 59%
 • Bra (2008) 68% 68%
 • Bra (2010) 70% 70%
 • Bra (2015) 71% 71%

 

Fråga 3: Kända människor skall inte behöva bli fotograferade i privata sammanhang utan att de gett sitt tillstånd. Det bör införas en lag om skydd för privatlivet mot medierna.

 • Bra (2007) 59% 59%
 • Bra (2008) 68% 68%
 • Bra (2010) 74% 74%
 • Bra (2015) 51% 51%

 

Förslag 4: Det är bra att pass- och körkortsbilder numera skyddas av sekretess, så att medierna inte kan komma åt dem.

 • Bra (2006) 84% 84%
 • Bra (2007) 55% 55%
 • Bra (2008) 81% 81%
 • Bra (2010) 80% 80%
 • Bra (2015) 78% 78%

 

Fråga 5: Det skall inte vara tillåtet att publicera bilder eller teckningar som kränker religiösa grupperingar.

 • Bra (2007) 30% 30%
 • Bra (2008) 24% 24%
 • Bra (2010) 21% 21%
 • Bra (2015) 22% 22%

 

Fråga 6: Skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål är löjligt låga och skall därför höjas kraftigt.

 • Bra (2006) 68% 68%
 • Bra (2007) 55% 55%
 • Bra (2008) 61% 61%
 • Bra (2010) 61% 61%
 • Bra (2015) 49% 49%

 

Fråga 7: Det skall inte vara tillåtet att publicera namn och bild på den som är misstänkt för brott innan dom har fallit.

 • Bra (2007) 72% 72%
 • Bra (2008) 68% 68%
 • Bra (2010) 72% 72%
 • Bra (2015) 68% 68%

 

Fråga 8: Företag och organisationer som lider skada av mediepublicering bör ha rätt till skadestånd av medierna.

 • Bra (2006) 72% 72%
 • Bra (2007) 60% 60%
 • Bra (2008) 62% 62%
 • Bra (2010) 61% 61%
 • Bra (2015) 43% 43%

 

Fakta om undersökningarna

Undersökningarna är alla telefonintervjuer med ledamöter från samtliga riksdagspartier genomförda av undersökningsföretaget Sifo.

2007: fältperiod maj 2006, 227 genomförda intervjuer

2010: fältperiod nov-dec 2010, 200 genomförda intervjuer

2015: fältperiod sep-okt 2015, 127 genomförda intervjuer

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.