Det finns en fara i att regeringen kommunicerar de nya visselblåsarreglerna som enda sätt på vilket man som anställd kan påtala missförhållanden. Så är det inte. Meddelarfriheten och källskyddet gäller alltjämt, skriver Tidningsutgivarna (TU) i en debattartikel i Altinget den 27 maj 2021.

Regeringen har gjort en stor sak av sitt förslag om en ”visselblåsarlag”.

”Arbetstagare ska inte behöva vara rädda för att hamna i frysboxen om man slår larm om missförhållanden”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), kaxigt.

Och visst är det väl bra med en visselblåsarlag. Fast den är ju inte regeringens eget påhitt, utan ett införande av den EU-lagstiftning som föreskriver att medlemsstaterna ska implementera EU:s visselblåsardirektiv.

Och den har sina brister.

Brister i visselblåsarlagen

Den bygger på att man i ordnade och formella former ska hantera oegentligheter genom olika interna och externa rapporteringssystem i organisationen/företaget/myndigheten samt med begränsningar i vad som får rapporteras.

Utrymmet för den som är trotsig, eller rent av olydig, är rätt så begränsat.

Meddelarfrihet och meddelarskydd

Använd gärna detta system – men kom ihåg att du under friare former kan tipsa medierna i stället. Meddelarfrihet och meddelarskydd kallas det.

Vi har ett urstarkt skydd för tryck- och yttrandefriheten. Och särskilt för meddelare och tipsare.

För i jämförelse med den grundlagsskyddade ventil med källskydd hos medier och frihet att rapportera om vad du vill, som meddelarfriheten och meddelarskyddet erbjuder, så är den välmenande visselblåsarlagen inte så robust.

Finns ett urstarkt skydd

Tryckfrihetsförordningen (och dess motsvarighet i yttrandefrihetsgrundlagen) gör däremot klart att det står ”var och en” fritt att under anonymitet och källskydd prata med medierna i ”vilket ämne som helst”. Även den som är olydig.

Regeringens EU-förhandlare brukar ibland raljera lite över hur de, i fråga om tryck-och yttrandefrihet, måste hänvisa till att ”In Sweden, we have a special system…”.

Men så är det ju. Vi har ett urstarkt skydd för tryck- och yttrandefriheten, särskilt för meddelare och tipsare. Och det ska vi stå upp för.

Fara i kommunikationen

Det finns därför en fara i att regeringen och alla statliga och kommunala myndigheter uppfattar – och kommunicerar – att de nya visselblåsarreglerna är det enda sättet på vilket man som anställd kan påtala missförhållanden.

Så är det inte. Meddelarfriheten och källskyddet gäller alltjämt.

Tipsa medierna i stället. Även om du är olydig och trotsig.

Thomas Mattsson, tf vd, Tidningsutgivarna (TU), thomas.mattsson@tu.se

Per Hultengård Jurist, Tidningsutgivarna (TU), per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.