TU_offentl-debatt_101117
Per Hultengård, TU, Göran Lambertz, justitieråd och Peter Danowsky, advokat.

Onsdag 17 november arrangerade TU ett frukostseminarium i riksdagen om yttrandefrihetskommitténs förslag till alternativ TF och YGL. Ett 30-tal riksdagsledamöter och TU-medlemmar lyssnade när utredningens ordförande och tillika justitierådet Göran Lambertz diskuterade för- och nackdelar tillsammans med advokat Peter Danowsky. Moderator var Per Hultengård, chefsjurist på TU.
Att förnya utan att förändra?
Diskussionen handlade om hur vi ska ha det med tryck- och yttrandefriheten i framtiden. Ska vi fortsätta med en teknikberoende tryck och yttrandefrihetslagstiftning – eller ska vi ersätta den med något nytt? Yttrandefrihetskommittén har regeringens uppdrag att utreda möjligheten att införa en teknikoberoende grundlag som skyddar yttrandefriheten lika starkt som i dag. Kommittén har i ett debattbetänkande, som i oktober överlämnats till regeringen, tagit fram tre alternativa modeller till nuvarande ordning. Är någon eller några av dessa modeller hållbara? Kan de säkra samma starka skydd för tryck- och yttrandefriheten som nuvarande ordning? Bör kommittén gå vidare med någon av dem?

Läs Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.