TU_offentl-debatt_101117
Per Hultengård, TU, Göran Lambertz, justitieråd och Peter Danowsky, advokat.

Onsdag 17 november arrangerade TU ett frukostseminarium i riksdagen om yttrandefrihetskommitténs förslag till alternativ TF och YGL. Ett 30-tal riksdagsledamöter och TU-medlemmar lyssnade när utredningens ordförande och tillika justitierådet Göran Lambertz diskuterade för- och nackdelar tillsammans med advokat Peter Danowsky. Moderator var Per Hultengård, chefsjurist på TU.
Att förnya utan att förändra?
Diskussionen handlade om hur vi ska ha det med tryck- och yttrandefriheten i framtiden. Ska vi fortsätta med en teknikberoende tryck och yttrandefrihetslagstiftning – eller ska vi ersätta den med något nytt? Yttrandefrihetskommittén har regeringens uppdrag att utreda möjligheten att införa en teknikoberoende grundlag som skyddar yttrandefriheten lika starkt som i dag. Kommittén har i ett debattbetänkande, som i oktober överlämnats till regeringen, tagit fram tre alternativa modeller till nuvarande ordning. Är någon eller några av dessa modeller hållbara? Kan de säkra samma starka skydd för tryck- och yttrandefriheten som nuvarande ordning? Bör kommittén gå vidare med någon av dem?

Läs Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande här.