Riksdagen har i dag beslutat att genomföra EU:s datalagringsdirektiv i svensk rätt från och med 1 maj 2012.
– Det är ett djupt olyckligt beslut, säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter. De kontrollmöjligheter som lagen medger om vem som kommunicerat när, med vem, och var, riskerar att åsidosätta källskyddet för den som vänder sig till massmedierna.

– Det gäller dels i det enskilda fallet, men det finns också en risk att människor drar sig för att använda sig av meddelarfriheten.
TU uppmanar nu regeringen att verka för att datalagringsdirektivet avskaffas.

För ytterligare information kontakta:
Per Hultengård, chefsjurist TU, 070-815 75 29
Jeanette Gustafsdotter, vd TU, 070-624 45 56

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.