TU har yttrat sig över den statliga utredningen om hot mot bl a journalister. TU tillstyrker utredningens förslag om att införa en särskild straffskärpningsgrund enligt vilken det vid bestämmande av straff ska anses försvårande om den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att denne eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik.

Yttrandet i sin helhet kan hämtas här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.